דצמ 22

מה זאת תבנית "ילד" / child theme

תבנית "ילד" מתבססת על אחת מהתבניות המותקנות באתר שבחרנו ומטרתה היא לאפשר ביצוע שינויים של עיצוב בתבנית ושינויים במבנה ופונקציונאליות של האתר מבלי לערוך את הקבצים המקוריים של התבנית המקורית. מצב זה מאוד מומלץ ומאפשר עדיין לעדכן גרסאות של התבנית ועדיין לשמור על השינויים שבצענו בה.